Komunikat Walne zebranie 14.01.2014

By | 1 stycznia 2014

OTWARTE ZEBRANIE
WŁAŚCICIELI MIEJSC PARKINGOWYCH
oraz
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW „ZIELONE ZACISZE”
14 stycznia 2014 r.

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców „Zielone Zacisze” zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 14 stycznia 2014 r. w Pizzerii Antipasto.

Uprzejmie informujemy, że od godziny 19.00 do 19.30 odbywać się będzie doroczne zebranie właścicieli miejsc parkingowych ulokowanych na działce D. Celem zebrania jest omówienie  gospodarowania środkami pochodzącymi z opłat za użytkowanie. Mile widziane wszelkie sugestie i propozycje wspierające zarzadzanie terenem.

Terminy i proponowany porządek obrad  w dniu 14.01.2014 r.:

  • Godz. 19.00 Otwarte zebranie właścicieli miejsc parkingowych
  • Godz. 19.00 Pierwszy termin Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Mieszkańców „Zielone Zacisze”
  • Godz. 20.00 Drugi termin Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z par. 19 Statutu Stowarzyszenia Mieszkańców „Zielone Zacisze”, jeżeli o godz. 19.00 nie będzie obecnych 50% członków Stowarzyszenia, zebranie rozpocznie się w drugim terminie o godz. 20.00 a podejmowane uchwały będą ważne.
  • Otwarcie obrad
  • Wybór przewodniczącego i protokolanta Walnego Zgromadzenia
  • Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej za kadencję 2012-2013. Dyskusja i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania. Stosowne materiały zamieszczone będą z wyprzedzeniem na stronie internetowej www.zielonezacisze.org.pl
  • Wybory Zarządu Stowarzyszenia
  • Wybory Komisji Rewizyjnej
  • Dyskusja, wolne wnioski.

Z pozdrowieniami,

Zarząd
Stowarzyszenia Mieszkańców
„Zielone Zacisze”