INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI PRZEKAZANIA 1,5% PODATKU NA DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

przez | 7 marca 2023

INFORMACJA NT. NABYCIA WIĘKSZOŚCIOWEGO UDZIAŁU W PRAWIE WŁASNOŚCI TZW. DZIAŁKI D WRAZ Z INFORMACJĄ O MOŻLIWOŚCI PRZEKAZANIA 1,5% PODATKU NA DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że na skutek działań podjętych przez Stowarzyszenie Mieszkańców „Zielone
Zacisze” z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Stowarzyszenie”) w dniu 05 stycznia 2023 r. została
podpisana umowa darowizny na podstawie, której Stowarzyszenie nabyło większościowy udział
w prawie własności tzw. Działki D – nieruchomości położonej wewnątrz osiedla Zielone Zacisze, na
której znajdują się plac zabaw, miejsca postojowe oraz droga dojazdowa.
Na podstawie zawartej
umowy Stowarzyszenie stało się współwłaścicielem Działki D na zasadach określonych w art. 195
i nast. kodeksu cywilnego, a tym samym w pełni uprawnionym do samodzielnego administrowania
przedmiotowym terenem.
Jednocześnie informujemy, że 26 maja 2022 r. Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku
publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie. W związku z posiadaniem statusu OPP istnieje możliwość wsparcia finansowego
naszego Stowarzyszenia poprzez przekazanie 1,5% podatku dochodowego na rzecz naszego
Stowarzyszenia.
Wystarczy wpisać na składanej deklaracji podatkowej (PIT) za 2022 r. numer KRS
naszego Stowarzyszenia tj.:

0000339284

Otrzymane od Państwa w ramach 1,5% podatku dochodowego środki zostaną przeznaczone na cele
statutowe Stowarzyszenia, w szczególności bieżące administrowanie, zapewnienie bezpieczeństwa
i poprawienie komfortu terenu Działki D w zakresie, jakim służy on rekreacji
i integracji lokalnej mieszkańców Osiedla „Zielone Zacisze”, w szczególności tym najmłodszym.

Z wyrazami szacunku
Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców „Zielone Zacisze”