Misja

Stowarzyszenie Mieszkańców „Zielone Zacisze” powstało aby:

– pobudzać inicjatywę mieszkańców dla zapewnienia wszechstronnego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego;

– pielęgnować tradycję i historię Osiedla „Zielone Zacisze” oraz okolicy;

– chronić wartości kulturowe, krajobrazowe, urbanistyczne oraz środowiska naturalnego obszaru Osiedla i okolic przy współdziałaniu z organami administracji państwowej, samorządowej i instytucjami społecznymi oraz prywatnymi.