Tag Archives: SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Sprawozdanie Zarządu ZZ za rok 2019

Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Mieszkańców „Zielone Zacisze” za rok 2019 1. Nazwa : Stowarzyszenie Mieszkańców „Zielone Zacisze” 2. Adres : ul. Św. Wincentego 114 kl. VII   03-291  Warszawa 3. email:   biuro@zielonezacisze.org.pl  www.zielonezacisze.org.pl 4. Data wpisu do KRS: 16.10.2009 r.    Numer KRS : 0000339284 5. NIP: 524-270-33-11                                REGON: 142206059 6. Konto Bankowe : Volkswagen Bank… Read More »