Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

przez | 8 kwietnia 2015

OTWARTE ZEBRANIE
WŁAŚCICIELI MIEJSC PARKINGOWYCH
oraz
WALNE ZGROMADZENIE
CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW „ZIELONE ZACISZE”

28 kwietnia 2015 r.

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców „Zielone Zacisze” zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 28 kwietnia 2015 r. w Pizzerii Antipasto.
Uprzejmie informujemy, że od godziny 19.00 do 19.30 odbywać się będzie doroczne zebranie właścicieli miejsc parkingowych ulokowanych na działce D. Celem zebrania jest omówienie gospodarowania środkami pochodzącymi z opłat za użytkowanie. Mile widziane wszelkie sugestie i propozycje wspierające zarządzanie terenem.

Terminy i proponowany porządek obrad w dniu 28.04.2015r.:
•Godz. 19.00 Otwarte zebranie właścicieli miejsc parkingowych

•Godz. 19.30 Pierwszy termin Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Mieszkańców „Zielone Zacisze”

•Godz. 20.00 Drugi termin Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z par. 19 Statutu Stowarzyszenia Mieszkańców „Zielone Zacisze”, jeżeli o godz. 19.30 nie będzie obecnych 50% członków Stowarzyszenia, zebranie rozpocznie się w drugim terminie o godz. 20.00 a podejmowane uchwały będą ważne.

•Otwarcie obrad

•Sprawozdanie, przyjęcie bilansu

•Plany na 2015-2016

•Dyskusja, wolne wnioski.
Z pozdrowieniami,
Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców „Zielone Zacisze”