Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia

przez | 24 czerwca 2017

Do Członków

Stowarzyszenia Mieszkańców „Zielone Zacisze”

Działając zgodnie z par. 18 i 19 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców „Zielone

Zacisze” zwołuje coroczne wyborczo-sprawozdawcze Walne Zgromadzenie, które odbędzie

się w czwartek 29 czerwca 2017 r. w lokalu przy Św. Wincentego 114 – Pizzeria

„ANTIPASTO”

Pierwszy termin : godzina 19.00

Drugi termin : godzina 19.30

Porządek :

– sprawozdanie za rok 2016

-plan działania na rok 2017

-wybory nowego zarządu

-dyskusja, wolne wnioski

– zakończenie

Uprzejmie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia.

Z poważaniem,

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców „Zielone Zacisze”